Správa firemní infrastruktury

Již od roku 2007 se zabýváme kompletní správou a řešením pro koncové a firemní zákazníky, a to buď v podobě jednorázové instalace operačních systémů a aplikací, nebo následnou správou serverů a stanic našich zákazníků.

Outsourcing převádí odpovědnost za běh IT na externí firmu, tím odpadá nutnost zaměstnávat vlastní tým správců. Odpadají náklady na mzdy, telefony, automobily a školení zaměstnanců v oblasti správy počítačů,serverů, tiskových zařízení a jejich údržby. To celkově snižuje náklady jednotlivých firem v IT oblasti.

V rámci těchto služeb zajišťujeme instalaci a servis IT zařízení, HotLine, záruční i pozáruční servis.